Vad är Icatch?

Icatch.se är en databas som drivs och ägs av Valitive Info AB (f.d Itesco). Databasen innehåller en mängd uppgifter som är insamlade från olika offentliga källor där delar av informationen används för nummerupplysning, telemarketing och adresserade utskick.

Vilka uppgifter finns i Icatch databas?

Icatch samlar in förnamn, efternamn, adress och personnummer från Sveriges alla operatörer samt offentliga källor. Icatch samlar även in företagsdata, vilken hämtas direkt från Bolagsverket. All data uppdateras dygnsvis för att säkerställa att databasen innehåller uppdaterade uppgifter.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna som finns i databasen Icatch används till nummerupplysning, telemarketing och adresserade utskick. Icatch bidrar till att minska onödig reklam genom att företag kan rikta sig till rätt målgrupper i sin marknadsföring. Detta görs genom användning av statistik, olika marknadsföringsmodeller och korrekta adresser. På så sätt minskas missriktad kommunikation på ett effektivt sätt vilket gynnar både konsumenter och företag. Icatch arbetar även med nummerupplysning och registervård för telefonnummer och adresser, vilket hjälper både privatpersoner och företag att få fram rätt uppgifter.

Varför får Icatch använda uppgifterna?

Valitive Info AB har ett utgivningsbevis som omfattar Icatch.se. Ett utgivningsbevis innebär att databasen omfattas av grundlagsskyddet enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). Ett utgivningsbevis innebär bl.a. att:

  • endast en person, utgivaren, är ansvarig för det som publiceras
  • ingen myndighet får förhandsgranska eller försvåra publicering
  • meddelare har rätt att vara anonym
  • myndighet eller annan får inte efterforska meddelares namn

Utgivningsbevis innebär även att det är möjligt att publicera uppgifter som annars inte skulle vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För att upprätthålla rätten till yttrandefrihet tillåter förordningen att det görs undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling för webbplatser med utgivningsbevis.

Ansvarig utgivare för databasen Icatch är Joacim Kusendahl på Valitive Info AB.

Kan jag Spärra/Radera mina uppgifter hos Icatch?

Om du önskar att inte bli kontaktad för telemarketing och/eller adresserade utskick kan du spärra dig mot detta direkt hos Icatch genom att fylla i formuläret för spärrning. Du kan även spärra dig mot oönskad marknadsföring via NIX-registret samt Spar-registret.

NIX-Registret

NIX-registret är en tjänst som gör det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att de inte önskar bli kontaktad via direktadresserade utskick, telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. Du kan spärra dig mot direktmarknadsföring via NIX adressat och NIX-telefon.

Spärra sig i NIX

Du kan spärra dig i NIX här:

  • Nix Telefon: 077-228 00 00
  • Nix adresserat: 020-55 70 00

nixtelefon.org

Spärr mot marknadsföring i Statens Personadressregister SPAR

Du kan spärra dig mot direktadresserad reklam i SPAR-registret. När en sådan spärr finns kommer ditt namn och adress inte att lämnas ut vid de urval som görs för att användas till direktadresserad reklam. Observera att denna spärr endast gäller vid direktadresserad reklam som använder SPAR som adresskälla.

Spärra sig i SPAR

Du kan spärra dig i SPAR här:
statenspersonadressregister.se