img_1

Vi på Itesco AB hjälper våra kunder att förädla sin kundinformation liksom att hitta nya prospekts och målgrupper att bearbeta. Vår ambition är att stärka våra kunders kundrelationer och därmed öka lönsamheten och effektiviteten i kundens sälj- och marknadsorganisation.

Vi tillhandahåller underhåll av dina befintliga kunddatabaser genom enstaka eller kontinuerliga registervårdstjänster men även prospekturval genom träffsäkra urval och selekteringar.