iCATCH Direkt

Ibland behöver man få svar på en gång.

Varför inte låta dina telefonister få se vem det är som ringer in? Via iCATCH Direkt kan du låta dina program söka direkt i våra databaser. Processen att registrera nya kunder kommer att gå så mycket fortare när din kund slipper bokstavera sitt namn och adress, oavsett om det är Aleksandr Solzjenitsyn eller Michael Svenzon som ringer!

iCATCH Direkt är en uppsättning webtjänster (SOAP) som är avsedda att integrera in i ditt system. Bland de tjänster vi exponerar finns namnsökning (med person- eller telefonnummer som nyckel) och möjlighet att maskinellt skicka SMS.


Free Demo Contact Us