iCATCH SMS

Hur skickar man egentligen SMS, om det måste vara bekvämt och säkert?

Vill du skicka många SMS till många, eller vill du bara ha ett lite bättre gränssnitt för att skicka SMS till några utvalda? Lättaste sättet att göra det är att använda vårt webgränssnitt för SMS. Du laddar upp en fil med mottagare och knappar in ditt meddelande i vårt gränssnitt och skickar det sen med en knapptryckning. Hur enkelt som helst!


Contact Us