Itesco, numera Valitive Info AB, bedriver verksamhet inom nummerupplysning, telemarketing och adresserade utskick. För att kunna erbjuda sina kunder dessa tjänster använder sig Itesco av en databas som heter Icatch. Databasen innehåller en mängd uppgifter som är insamlade från olika offentliga källor där delar av informationen används för ovan nämnda ändamål.

Valitive Info AB innehar ett utgivningsbevis som omfattar databasen Icatch. Ett utgivningsbevis innebär att databasen omfattas av grundlagsskyddet enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). Det är således möjligt att publicera uppgifter som annars inte skulle vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För att upprätthålla rätten till yttrandefrihet tillåter förordningen att det görs undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling för webbplatser med utgivningsbevis.

Ansvarig utgivare för databasen Icatch är Joacim Kusendahl på Valitive Info AB.

Om du vill veta mer om vad för uppgifter som finns i databasen Icatch, vad de används till och hur du kan spärra dina uppgifter kan du läsa mer på Icatch hemsida.