Utgivaransvar

icatch.se är grundlagsskyddad genom ett utgivningsbevis.

Informationen som finns tillgänglig på webbplatsen icatch.se består av en databas. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd.

Grundlagsskyddet innebär att

endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet
ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicering
meddelare har rätt att vara anonym
myndighet eller annan inte får efterforska meddelares namn
personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL skulle strida mot YGL.
En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.